Life Lessons From The Girls Next Door #1 Kristien

  

Dit project is mij dierbaar, ik wil ontzettend graag mensen en vooral meisjes en jonge vrouwen kennis met elkaar laten maken en elkaar laten inspireren. We hebben allemaal zoveel te vertellen en te bieden aan elkaar, en soms vergeten wij dat wij niet de enigen zijn met onze problemen, onzekerheden en dipjes. Ik wil proberen burggen te slaan van begrip en verbinding ik wil ervoor zorgen dat “het meisje dat net langs mij liep” net zo inspirerend kan zijn dan het model of de actrice op het billboard.

Een vrolijke lach, en oprecht vriendelijke blik en een tenger maar toch prachtig meisje. Kristien zou je niet zomaar voorbij lopen, door haar betoverende oogopslag, tattoo’s en neuspiercings valt ze wellicht op maar je zou er nooit bij nadenken dat dit meisje wellicht een van de meest inspirerende en bewonderenswaardige mensen die ik ooit in mijn leven heb ontmoet.

Kristien is 23 jaar oud, en is in strijd met zichzelf.
Al sinds haar jonge tienerjaren kampt zij met mentale monsters, het begon bij een eetstoornis die zij na een lange strijd heeft overwonnenmaar tegenwoordighangt zijin e
en chronische depressie.

Depressie is niet iets wat je meeteen ziet en bedenkt als je haar ziet, ze is vriendelijk, een fijnegesprekspartner en nogmaals. wonderschoon.

Kristien laat mij zien dat het toegestaan is om donkerdere periodes te hebben, ze verteld mij over de relaties die zij heeft gehad met vrienden. Wie zij heeft gevonden en verloren en hoeveel waarde zij hecht aan mensen die eerlijk zijn tegen haar.

“Als je vrienden bent ben je eerlijk tegen elkaar, ook al is het een nare boodschap”

Ik ontwikkel een grote bewondering voor haar wanneer zij de motivatie achter haar studiekeuze verteld. Vanwege een niet bevorderende thuissituatie heeft zij een risico genomen, ze is ver weg van huis gaat studeren de studie deed er niet erg aan toe de locatie moest gewoon ver genoeg zijn om haar te dwingen om op kamers te gaan. Een intuïtieve autodidact noem ik haar, ze durft op haar onderbuik gevoel af te gaan, iets wat wij tegenwoordig allemaal niet meer durven te doen. Zij houd zichzelf bezig met kunst, fotografie en is al een aantal jaren veganist. Niet zomaar veganist maar “junkfood veganist” die mij veganistische rocky road aanbied (chocola, marshmallows, caramel) Er was ooit een gedachte en door zelf op onderzoek uit te gaan en zich te onderwijzen leeft zij nu een veganistische levensstijl die draait om vervanging in plaats van uitsluiting waardoor zij een gezonde relatie heeft ontwikkeld met eten, een waardevolle overwinning voor het meisje dat 10 jaar geleden met een eetstoornis kampte.

Kristien zou haar jongere zelf meegeven minder koppig en dankbaarder te zijn, maar ze zou niks veranderen. Ze is gemotiveerd om haar studie af te ronden en te genieten van haar stage, ze wilt verder leren in Engeland en ze wilt de wereld ontdekken net als zichzelf.

Kristien is inspirerend omdat zij al haar flaws accepteert, ze geeft niemand de schuld en ook zichzelf niet. Ze durft risico’s te nemen en het leven te accepteren zoals het is. En ondanks de chronische depressie leeft zij. Ze ontdekt, creëert, ervaart en grijpt ervaringen met beiden handen aan.

“Al mijn ervaringen, positief en negatief hebben mij hier gebracht. Het is niet perfect maar het heeft zo moeten zijn en ik heb er vrede mee”

Kristien is een meisje dat je op straat ziet, niet bewust maar het oog zal erop vallen.

Kristien is ook een meisje dat enorm veel bewondering verdient omdat zij een vechter is die zonder egoïstisch te zijn haar eigen geluk voorop durft te zetten en ondertussen enorm veel liefde uitstraalt.

Kristien is een Girl Next Door

Als je geinterreseerd bent om mee te werken aan dit project mail dan naar isharamerhai@gmail.com

Bloglovin|Instagram|Facebook

 This project is dear to my heart, I really want to introduce people and especially girls and young women to each other and enable them to inspire each other. We all have so much to tell and offer one another and sometimes we forget that we are not the only ones with out problems, insecurities and lesser days. I want to try to build bridges of understanding and connections and I want to make sure that “the girl walking by” is just as inspiring as the model or actrice on the billboard.

A happy smile, a friendly face and a petite frame but yet a beautiful girl. Kristien is someone you would not pass by without noticing because of her enchanting eyes, tattoo’s and nosepiercings. Even though you might notice her, you would never guess that this girl might be one of the most inspiring and admirable people I’ve met in my life.

Kristien is 23 years old and is at war with herself.
Ever since her early teens she has been battling mental monsters, it all started with an eating disorder she has defeated in an impressive way but nowadays she is stuk in a chronic depression.
Depression is not something you’d immediately see and think of when you look at her. She is kind, a wonderful conversation partner and again, drop dead gorgeous.

Kristien shows me that it’s allowed to have darker periods, she talks about the relationships she’s had with friends. Who she has found, lost and the value she lends to people that are honest to her.

“When you’re friends you’re supposed to be hones to each other, even when you have to bare bad news”

I’m developing admiration for her during our conversation and even more when she tells me about her study and why she choose it. Because of non promotive environment  at home she took a risk, ze choose to go to college far away from home and the study didn’t really matter it just had to be far  enough to force her to move away from home. I call her an intuitive autodidact, she is not afraid to follow her gut instinct, something most of us are too afraid of doing these days. She makes art, photographs and has been a vegan for a number of years. Not just any vegan but a “junkfood vegan” that offers me some vegan rocky road. She once had a thought and then decided to play investigative journalist for herself and teach herself about the vegan lifestyle that centers about replacement instead of exclusion. Being a vegan in this mindset enables her to have a healthy relationship with food which is victory for a girl that struggles with an eating disorder around 10 years ago.

Kristien would tell her younger self to be less stubborn and be more thankful but she wouldn’t change anything. She is motivated to finish her study and enjoy her internship, She wants to continue learning and attend university in England and mostly discover the world just like herself.

Kristien is inspiring because she accepts her flaws, she doesn’t blame anyone not even herself. She is a risk taker and dares to accept life as it is. Even though her battle with chronic depression is not over yet she decides to discover, create and never walks away from new experiences.

“All my experiences, positive or negative have brought me here. Life isn’t perfect but it it was meant to be and I’m at piece with it”

Kristien is a girl you’ll see on the street, not consciously buy she will catch your eye.

Kristien is also a girl that deserves an endless amount of admiration because she is a fighter that dares to put her own happiness first without being egoistic and still is able to exude love to everything and everyone around her.

Kristien is a Girl Next Door

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *