Life Lessons From The Girls Next Door #2 Isabelle

Dit project is mij dierbaar, ik wil ontzettend graag mensen en vooral meisjes en jonge vrouwen kennis met elkaar laten maken en elkaar laten inspireren. We hebben allemaal zoveel te vertellen en te bieden aan elkaar, en soms vergeten wij dat wij niet de enigen zijn met onze problemen, onzekerheden en dipjes. Ik wil proberen burggen te slaan van begrip en verbinding ik wil ervoor zorgen dat “het meisje dat net langs mij liep” net zo inspirerend kan zijn dan het model of de actrice op het billboard.

Een fragiel frame, en enorm brede lach en een energieke uitstraling waar je spontaan van gaat glimlachen. Isabel in het zonnetje in huis en trekt de aandacht in de ruimte.
Isabel is 19 jaar oud maar voelt als een oude ziel, zij is constant in dialoog met zichzelf en straalt warmte uit.
Maar achter alle vrolijkheid schuilen er andere dingen, Isabel verteld mij over haar dermatillomania (skin picking disorder) een ziekte die haar lichaam getekend heeft.
Wanneer ik haar vraag haar littekens te laten zien doet zij dat zonder aarzeling, zij verteld open over de gevoelens die zij heeft gehad over zichzelf en de uiting daarvan in haar dermatillomania.

“Door God in mijn leven te krijgen is er ontzettend veel veranderd en ben ik ontzettend als Beter Mens gegroeid”

Ik kom erachter dat zij 3 kanten heeft: de vrije creatieve geeft die wilt creëren, de strenge volwassene die met beiden benen op de vloer wilt blijven en het onzekere meisje dat streeft naar perfectie en zichzelf blijft pushen.De dialoog tussen deze drie persoonlijkheden is fascinerend en motiveert haar om zichzelf steeds beter te leren kennen.
Het beter leren kennen is ook gebeurd toen zij het geloof vond, ze verteld met bl

osjes op haar wangen hoe zij heel wat jaren geloof maar een gek iets vond maar het recentelijk heeft ontdekt en haar vrijheid erin heeft gevonden.
Het geloof maakt haar kalm en de kerk leert haar meer liefde te geven en te wensen.Haar beste vriendin heeft haar geïntroduceerd aan het geloof en heeft hun dichterbij elkaar gebracht.
Degene die zij het meeste liefheeft in haar leven op dit moment is diezelfde beste vriendin, ze geeft haar de eerlijke liefde die zij verlangt zodat ze niet altijd streng tegen zichzelf hoeft te zijn.
Wanneer ik haar vraag wat zij haar jongere zelf zou bijleren zegt zij meteen dat dat meer liefde zou zijn.
Mensen waarderen en in hun waarde laten is iets wat voor haar centraal staat, en ze probeert dit ook voor zichzelf te doen

 

“Ik wil minder kritisch op mezelf zijn, proberen om iets productiever te zijn en niet bang zijn om dingen te maken”

Isabel is streng voor zichzelf maar probeert en leert door het geloof zichzelf meer te waarderen.
Ze is een zonnetje met donkere wolkjes maar ziet het glas altijd halfvol.
Ze vind dat je altijd ervoor moet kiezen om aardig te zijn maar zeker niet over je heen moet lopen, positieve energie brengt je veel verder.
Ze is gepassioneerd en verteld over haar liefde voor films en het maken hiervan, ze praat over de liefde en hoe zij goed van haarzelf en anderen wilt leren houden en ze laat weten dat ze niet meer over later wilt denken.
Ze wilt nu productief zijn en nu gepassioneerd zijn.
Een spirituele geest met een gouden ziel en een passie waarvoor zij zichzelf pusht en motiveert.
Isabel is een open geest die je het gevoel geeft dat je er echt toe doet en als je met haar praat geeft zij jou de aandacht.
Isabel is iemand die van eenzame wandelingen op koude avonden houd, maar ondertussen je de warmste glimlach zal geven.

Isabel is a Girl Next Door


If you are interested in participating feel free to mail me (isharamerhai@gmail.com) she should live or be located in The Netherlands, Belgium of Germany near the dutch border.

Bloglovin|Instagram|Facebook

 This project is dear to my heart, I really want to introduce people and especially girls and young women to each other and enable them to inspire each other. We all have so much to tell and offer one another and sometimes we forget that we are not the only ones with out problems, insecurities and lesser days. I want to try to build bridges of understanding and connections and I want to make sure that “the girl walking by” is just as inspiring as the model or actrice on the billboard.

A fragile frame, a huge smile and an energetic radiance that will make you smile. Isabel will light up the room and grab attention.
Isabel is 19 years old but feels like an old soul, she’s constantly having a conversation with herself and exudes warmth and kindness.
But behind the happy smile darker clouds hide. She tells me about her dermatillomania (skin picking disorder) a disease that marked her for life.
When I ask her if I could see her scars she doesn’t hesitate to show me and openly talks about them with me.
She explains the feelings she has felt about herself concerning her dermatillomania.

“By having God in my life a lot has changed and I’ve grown as a person in many amazing ways”

I figure out she has three sides, the free spirited creative side, the strict adult that wants to stay grounded instead of in the clouds and the insecure girls that craves perfection and keeps pushing herself.
The dialog between these three personalities is fascinating and motivates Isabel to keep getting to know herself more and more everyday.
She also got to know herself better when she discovered religion. With rosy cheeks she tells me about how it was a weird concept to her for years but that she has recently got involved with it and found her freedom in it.
Faith relaxed her and the church teaches her to give and wish for more love.
Her best friend introduced her to the faith and it has brought them closer, the person she cares about the most in her life is that same best friend.
She gives her the honest love she needs and makes sure that she isn’t the only one being strict to her.
When I ask her if there is anything she would tell her younger self she immediately says: “love more”
Appreciating people and making them feel worthy is sort of a need for Isabel and she tries to do this for herself too.

“I want to be less critical, try to be more productive and not be afraid to create”

Isabel is hard on herself but she tries to learn and love herself more trough faith.
She is the sun with a couple of clouds but always thinks of the glass half full.
She tells me to always choose to be nice without being shoved around, positive energy will get you further.
She is passionate about her love for movies and making them, she talks about love and how she wants to learn from it.
Thinking about later is not something she does, being creative and passionate now is all that’s on her mind.
A spiritual spirit with a golden soul and a passion that makes her push and motivate herself.
Isabel is an openminded fairy that makes you feel like you really do matter and when you talk with her you feel like you’re the only person in the room.
Isabel is someone that loves lonely walks on cold nights but gifts you the warmest smile.

Isabel is a Girl Next Door

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *